Hide Button

Misiunea Sammy Tippit Oferă
Resurse În Următoarele Limbi:

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

Siguranța Mântuirii

Una dintre cele mai mari piedici pentru o viață creștină biruitoare este lipsa siguranței mântuirii. Dacă ne îndoim în mod continuu de iertarea lui Dumnezeu în viețile noastre, Satana reușește să ne fure eficiența. Întâlnim mulți creștini care doresc să aibă biruință, dar care întotdeauna sunt înfrânți în încercările lor. Dacă nu există nici o siguranță în relația noastră cu Dumnezeu, atunci înfrângerea este garantată iar biruința este doar un vis care trece pe lângă noi.

Cu mulți ani în urmă, am avut un prieten care în mod continuu nu avea siguranța că Dumnezeu îl acceptă, cu toate că el îl cunoscuse pe Hristos. Crescuse într-o casă în care fusese abuzat. Tatăl sau era alcoolic și deseori își bătea copii atunci când se îmbăta. În consecință, când prietenul meu a devenit creștin, avea o imagine deformată a ceea ce înseamnă să îl ai pe Dumnezeu ca Tată. De fiecare dată când greșea, se simțea respins de Dumnezeu și se temea de ceea ce Dumnezeu ar putea să-i facă. Într-o zi, un lider creștin a început să-l ucenicizeze pe prietenul meu. Acest lider nu i-a vorbit doar despre adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu, ci a fost și un exemplu viu în ceea ce privește aceste adevăruri.

Îi vorbea despre iertare și îi arăta iertare atunci când acesta cădea. Nu îl acuza, ci îl încuraja. Când cădea din punct de vedere spiritual, îl ajuta să se ridice. Prietenul meu a început să experimenteze din ce in ce mai mult biruința în viața de zi cu zi. Mulți ani după aceasta nu l-am mai întâlnit. Dar nu cu puțin timp în urmă, s-a aflat în orașul în care locuim și m-a sunat dorind să ne întâlnim. Schimbarea din viața lui era incredibilă. Avea siguranță. Nu se mai chinuia să se facă acceptat de toată lumea. Știa că Dumnezeu îl acceptă, și lucrul acesta i-a permis să devină un om matur in Hristos.

Biblia îl numește pe Satan "acuzatorul credincioșilor". El ne acuză în fața lui Dumnezeu. Ne acuză în fața celorlalți frați de credință. Dar cea mai mare distrugere pe care ne-o poate face este atunci când noi credem aceste acuzații. Noi devenim ceea ce credem. Dacă credem ce spune Dumnezeu, vom ajunge să creștem în harul și cunoștința lui Hristos. Dacă credem acuzațiile celui rău, ajungem înfrânți.

Nu vorbesc aici despre o nouă teologie. Vorbesc despre acea teologie veche, tradițională care se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune: "V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți in Numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică." (1 Ioan 5:13). Biblia spune că noi putem ști că avem viața veșnică - nu spune că putem spera, dorii sau gândii că avem viața veșnică. Putem să fim absolut siguri că suntem copiii lui Dumnezeu – nu pentru că am făcut noi ceva, ci datorită harului Său.

Versetul imediat dinaintea celui pe care tocmai l-am citat ne spune cum putem ști cu siguranță că avem viața veșnică. 1 Ioan 5:12 spune: "Cine are pe Fiul are viața." Cum știm dacă avem viața veșnică? Dacă îl avem pe Fiul lui Dumnezeu in viețile noastre, atunci putem fi siguri că avem viața veșnică deoarece Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aceasta. Așadar, trebuie să învâțăm să ne bazăm pe promisiunile lui Dumnezeu.

Biruința decurge dintr-o relație sigură cu Dumnezeu. Biruința rezultă dintr-o siguranță bazată pe promisiunile Cuvântului lui Dumnezeu. Este cunoașterea practică a dragostei minunate a Tatălui față de copiii Săi. De aceea Biblia spune că noi suntem mai mult decât biruitori prin Hristos care ne-a iubit. Noi nu suntem simpli biruitori. Suntem mai mult decât biruitori.

Atunci când înțelegem acest măreț adevăr, începem să ne înălțăm ca și vulturii. Apare o încredere care pătrunde în caracterul nostru. Învingătorii sunt întotdeauna încrezători - nu prea încrezători. Doar încrezători. Învingătorii își cunosc potențialul. Acesta este bine așezat în inima și mintea lor. Ca și credincioși în Isus Hristos, potențialul nostru pentru biruință în viața creștină este fără margini pentru că Isus ne-a asigurat biruința. Noi pășim în biruința Lui, nu anoastră. Biruința decurge dintr-un viitor asigurat în ceruri, o relație sigură cu Mântuitorul aici pe Pământ, și o convingere puternică cu privire la identitatea noastră în Hristos. Cel mai sigur loc pe pământ în care putem locui este in Hristos atunci când știm că și El locuiește în noi. Aceasta este siguranța binecuvântată de care avem parte.