Hide Button

Misiunea Sammy Tippit Oferă
Resurse În Următoarele Limbi:

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

Credința Și Biruința

Nu ar trebui să existe învinși printre creștini. Începând de la cel mai bogat până la cel mai sărac, de la cel mai batrân până la cel mai tânăr, și de la cel mai educat până la cel mai puțin educat, cu toții avem aceași sursă a biruinței. Nu contează posesiunile materiale, nu contează înțelepciunea noastră naturală, și nici acreditările noastre. Biruința este posibilă pentru fiecare dintre noi datorită a ceea ce Hristos deja a făcut pentru noi. Este biruința Lui. El a câștigat lupta. Biruința noastră vine atunci când noi intrăm în biruința Lui, iar această biruință poate fi înțeleasă doar prin credință.

Dacă citim despre marii eroi ai credinței din timpurile biblice dar și din istoria modernă, descoperim că fiecare biruință de-a lor a venit prin credință. Abel s-a închinat prin credință. Noe a construit prin credință. Enoh a umblat prin credință. Avraam a călătorit prin credință. Moise a eliberat poporul prin credință. David l-a omorât pe uriaș prin credință. Pavel a predicat Evanghelia prin credință. Luter a dat aripi Reformei prin credință. Whitefield a experimentat trezirea spirituală prin credință. Moody a zguduit un continent prin credință. Credința a fost și va rămâne întotdeauna calea prin care se obține biruința. Singura problemă în ceea ce privește biruința personală este pur și simplu problema credinței.

În cazul acesta, este crucial să înțelegem natura credinței. Este credința acel sentiment ciudat pe care îl avem atunci când auzim un predicator elocvent, sau acea stare psihologică a minții pe care o obținem prin puterea gândirii pozitive? Este credința un medicament perfect pentru toate problemele noastre? Este posibil să crezi iar apoi să nu te mai îmbolnăvești niciodată, așa cum pretind unii? Ce este credința și de unde vine ea? Răspunsul la această întrebare este secretul vieții creștine biruitoare. Cu toate acestea, mă tem că învățătura biblică despre credință a fost atât de deformată încât s-ar părea că avem nevoie de înca o Reformă care să ne trezească sufletele spre biruință și care să redea bisericii puterea de a fi din nou lumina lumii.

Credința începe cu Dumnezeu, nu cu noi înșine. Credința nu este acea stare în care putem intra prin anumite eforturi psihologice. Nu este un sentiment ciudat. Biblia spune: “credința vine prin auzire, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos.” Credința nu începe în noi înșine. Începe cu Dumnezeu. Este imposibil să fim plăcuți lui Dumnezeu fără credință, dar este de asemenea imposibil să avem credință fără Dumnezeu. Credința este obiectivă. Începe cu o sursă din afara noastră. Începe cu Dumnezeu care vorbește. Începe cu Cuvântul lui Dumnezeu. Este o siguranță a inimii noastre ca urmare a auzirii Cuvântului lui Dumnezeu.

Credința începe cu Dumnezeu care vorbeste Cuvântul Sau inimilor noastre. Apoi credința este redirecționată către Dumnezeu prin Isus Hristos. Adevărata credință biblică este întotdeauna direcționată către Isus. Evrei 12:2 spune: “să privim la Isus, Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre.” Isus este cel care generează și menține credința noastră. El este “calea, adevărul și viața.” În Evanghelia lui Ioan, Isus este numit Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, orice credință care nu începe și nu continuă cu Isus nu este o credință adevarată.

Mulți creștini ajung înfrânti pentru că s-au încrezut în ei înșiși, în abilitățile lor, în puterile lor financiare, sau chiar în experiența lor în loc să se încreadă doar în Hristos. De multe ori Dumnezeu ne lasă fără putere cu scopul de a ne arăta puterea Lui. El ne lasă fără bogății materiale tocmai ca să ne poarte de grijă de toate trebuințele noastre, după bogăția Sa, în slavă, în Isus Hristos (Filipeni 4:19). Chiar experiența noastră poate să fie înșelătoare, dar Isus este adevărul absolut. Biruința vine prin încredere în Isus, și numai în El.

Credința începe cu Dumnezeu vorbind inimilor noastre prin Cuvântul Său și continuă prin ațintirea privirilor noastre la Isus. Dar, în final, credința produce fapte. Faptele noastre nu produc credința, ci credința produce fapte – fapte ale lui Dumnezeu în viețile noastre. De aceea, nu putem să ne lăudăm cu nici una din abilitățile, resursele sau realizările noastre. Ne putem lăuda doar în Hristos. El a devenit sursa noastră totală a biruinței și a împlinirii. Dacă ne încredem cu adevărat în Hristos, atunci vom cunoaște victoria Sa.

Această afirmație este uneori pusă la îndoială. Unii oameni spun: “M-am încrezut în Hristos, dar lucrul acesta nu m-a ajutat.” Cu toate acestea, când stai de vorbă cu ei, realizezi că acești oameni s-au încrezut mai mult în propriile eforturi și experiențe, în loc să se încreadă în suficiența și puterea lui Hristos. După mai mult de 30 de ani de viață împreună cu Isus, pot spune cu o convingere absolută că l-am dezamăgit de multe ori pe Isus. Dar El nu m-a dezamăgit nici o singură dată. Am descoperit acest adevăr măreț: biruința în viața creștină vine doar prin credință. Credința începe privindu-L pe Dumnezeu vorbindu-ne prin Isus, Cuvântul lui Dumnezeu. Continuă privind la Isus, și se încheie cu biruință – nu a noastră ci a Lui. Noi doar intrăm în biruința pe care El deja a câstigat-o.